Kontakt

Klub hokeja na ledu Zagreb Remetinečka cesta 77/a

E-mail: hockey@khlzagreb.hr

IBAN
HR6523600001101560494
OIB 11161995553

Radno vrijeme tajništva: 9-12 h
Kontaktni telefon tajništva: 091 532 0121