Termini liječničkih pregleda

Termini liječničkih pregleda
25.02.2018

Ukoliko Vaši članovi moraju vaditi krv (samo stariji od 12 godina jednom svake dvije godine),  isto se može obaviti u BOROVJU ili u Gajnicama svaki radni dan, osim subote, od 7,15 do 10,15 a srijedom i od 13,30 do 16,30 (bez obzira na termin sportskog pregleda) ili se može donijeti lab.nalaz iz drugih laboratorija ne stariji od dvije godine. Sportaši koji dolaze na pregled prvi puta trebali bi izvaditi krv (ako moraju) dan-dva prije pregleda tako da nam do pregleda pristignu njihovi nalazi.

 

 SPORT:  HOKEJ 
 IME KLUBA:  KHL  ZAGREB
 DATUM:  3.03.2018. - BOROVJE
    dr. Prugovečki
Rbroj  Vrijeme  Ime i prezime sportaša
1            8,00    Šiždrak Leon
2            8,10    Mihalić Josip
3            8,20    Kelec Petar
4            8,30    Martinec Fabijan
5            8,40    Klakočer Natko
6            8,50    Rukavina Matej
7            9,00    Kalčić Matej
8            9,10    Pavlić Dominik
9            9,20    Marenić Jan
10            9,30    Grubić Karlo
11            9,40    Modrušan Lovro
12            9,50    Klobučar Tomo
13          10,00    Klobučar Juraj
14          10,10    Figl Leon
15          10,20    Ruić David
16          10,30     
           10,40    PAUZA
           10,50   
17          11,00     
18          11,10     
19          11,20     
20          11,30     
21          11,40     
22          11,50     
23          12,00     
24          12,10     
25          12,20     
    subotom nema vađenja krvi
     
 SPORT:  HOKEJ 
 IME KLUBA:  KHL  ZAGREB
 DATUM:  5.03.2018. - BOROVJE
    dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme  Ime i prezime sportaša
1          12,30    Jačmenjak Igor
2          12,40    Filipec Tihomir
3          12,50    Blagus Mislav
4          13,00    Videk Matija
5          13,10    Srketić Fran
6          13,20    Polašek Krešimir
7          13,30    Kaleb Ivo
8          13,40    Novotny Jan
9          13,50    Jarčov Filip 
10          14,00    Novak Luka
11          14,10    Stančić Tibor
12          14,20    Stančić Patrik
13          14,30    Valenčić Luka
14          14,40    Jović Leonardo
     
 SPORT:  HOKEJ 
 IME KLUBA:  KHL  ZAGREB
 DATUM:  5.03.2018. - BOROVJE
    dr. Prugovečki
Rbroj  Vrijeme  Ime i prezime sportaša
1          12,30    Čizmadija Stjepan
2          12,40    Hergešić Adamović Leon
3          12,50    Tadić Jan
4          13,00    Babić Renato
5          13,10    Crnec Borna
6          13,20    Joja Marin
7          13,30    Lukač Lovro
8          13,40    Vragolović Filip
9          13,50    Selitaj Leo
10          14,00    Slade Jakov
11          14,10    Slade Nikša
12          14,20    Slivnjak Stjepan
13          14,30    Supančić David
14          14,40    Modrušan  Mihael
     
 SPORT:  HOKEJ 
 IME KLUBA:  KHL  ZAGREB
 DATUM:  6.03.2018. - BOROVJE
    dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme  Ime i prezime sportaša
1          13,30    Matuško Borna
2          13,40    Varga Karlo Maximilian
3          13,50    Digula Maksim Artur
4          14,00    Vukovojac-Dugan Josip
5          14,10    Lihtenvalner Patrick
6          14,20    Radonić Mislav
7          14,30    Bokšić Lovro
8          14,40    Bokšić Ivan
9          14,50    Kumanović Lovro
10          15,00    Marinković Karlo
11          15,10    Bezuk Lorian
12          15,20    Ljubičić Niko
13          15,30    Andrić Mika
14          15,40    Kovač Petar
15          15,50    Zanoff Raphael
16          16,00    Alić Bruno
17          16,10    Alić Tin
18          16,20    Pregorec Badel Jurica
           16,30    PAUZA
           16,40   
           16,50   
19          17,00    Zovko Hrvoje
20          17,10    Zovko Lovro
21          17,20    Zovko Bruno
22          17,30    Čiček Luka
23          17,40    Mikulić Ivan
24          17,50    Čurla Patrik
25          18,00    Stipković Leonardo
26          18,10    Tomica Juraj
27          18,20    Banek Luka
28          18,30    Savić Borna
29          18,40    Mihalić Tibor
30          18,50    Juretić Juraj
31          19,00    Sović Dominik
32          19,10    Sović Gabrijel
33          19,20    Stunković David
34          19,30    Jagatić Mihael
35          19,40    Švarc Fran
36          19,50    Švarc Simon
37          20,00    Slovinac Jakov
38          20,10    Slovinac Lovro
     
 SPORT:  HOKEJ 
 IME KLUBA:  KHL  ZAGREB
 DATUM:  7.03.2018. - BOROVJE
    dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme  Ime i prezime sportaša
1            7,00    Bačvar Ivan
2            7,10    Svjetličić Fran
3            7,20    Svjetličić Filip
4            7,30    Zlatar Ivan
5            7,40    Zlatar Marko
6            7,50    Špeletić Max
7            8,00    Mihanović Tabor Marko
8            8,10    Zaninović Nikola
9            8,20    Tuškan Ivanuš Petar
10            8,30    Debelić Roko
11            8,40    Komušanac Matej
12            8,50    Šimac Ante
13            9,00    Beljo Hrvoje
14            9,10    Ferenčina David
15            9,20    Goleš Salihagić Bartul
16            9,30    Štajer Toma
17            9,40    Mustapić Arijan
18            9,50    Bašić Luka
19          10,00    Perić Domagoj Jakov